Å tømme «Papirkurven» på PC-en, eller å slette et bilde på telefonen betyr ikke at filene er borte, det krever bare litt mer jobb å hente dem frem.

Hva kan det bety for deg som privatperson dersom bilder, passord, brukeridentiteter, personopplysninger, gamle dokumenter, helseopplysninger og lignende kommer på avveie?

Har din bedrift etablert rutiner i rundt avhending av brukt IT-utstyr, mobiler og annet som inneholder data? Resultat av manglende rutiner og kontroll kan resultere i omdømmetap, utpressing, industrispionasje og tap av kunder.

Personopplysningsloven og Sikkerhetsloven stiller også flere krav i forhold til behandling av personopplysninger og hvordan disse oppbevares.

Delete IT benytter kun slettemetoder som er godkjent av Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).