• Vi ser det beste i mennesker.
  • Vi viser engasjement og arbeidsglede.
  • Vi ser etter muligheter.
  • Vi søker lagarbeid, personlig- og faglig utvikling.
  • Vi er etterrettelige i vårt arbeid og velger bærekraftige løsninger.